สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม ยินดีต้อนรับทุก ๆ ท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

 

 

่บุคลากร สกสค.เชียงใหม่

 

 

 

ช่วงนี้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค. ชะลอการปล่อยสินเชื่อ

คู่มือและข้อมูลเบื้องต้นสำหรับสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พส.

ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พส. ช.พ.ค.  ช.พ.ส.

ขอรับการช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ (แบบกรอกฯ)

ประกาศผลโครงการครูดีมีทุกวัน ประจำปี 2558

สมาชิก  ช.พ..ค. ระบุผู้มีสิทธิรับเงิน เตรียมเอกสาร

สมาชิก  ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม เตรียมเอกสาร

สมาชิก  ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม เตรียมเอกสาร

ประกาศถอนชื่อสมาชิก  ช.พ..ค.

ติดตามข่าวสาร สกสค.เชียงใหม่ ได้อีกทางหนึ่งผ่านทาง facebook

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่

2 ถนนหัสเสวี  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อ webmaster :  KURUCM2011@GMAIL.COM

โทร 0-5321-1681,0-5321-5163

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ช.พ.ค.

ช.พ.ส.

 

ดูยอดประจำเดือน คลิก

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

หน่วยงานต้นสังกัดบำนาญ

ธนาณัติ

โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย

ชำระเงินด้วยตนเอง ณ สำนักงาน

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
http://www.ksp.or.th/

กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://www.obec.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
http://www.mua.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
http://vmis.vec.go.th/vec/main.php